KÜSK-i AHE21 projekt

Projekti nimi: FC Elva äriplaan finantsvõimekuse tõstmiseks

Eesmärk: Projekti eesmärgiks on MTÜ Jalgpalliklubi FC Elva finantsvõimekuse, jätkusuutliku arengu ning tegutsemise professionaalsuse tagamiseks koostada kaasaval meetodil FC Elva äriplaan ja finatsprognoosid eliitmängija teenuse pakkumiseks.

Projekti elluviimise ajavahemik: 1. aprill 2021 – 31. juuli 2021

Toetussumma: 4000 eurot

Olulisemad tegevused: Kaasaval meetodil ajurünnakute-seminaride läbiviimine ning äriplaani koostamine.

Projekti tulemused: Projekti lõpuks on koostatud kaasaval meetodil FC Elva talendiprogrammi äriplaan FC Elva finantsvõimekuse, jätkusuutliku arengu ning tegutsemise professionaalsuse tagamiseks.

Toetuse andja: SA Kodanikuühiskonna SihtkapitalFC Elva järgib oma tegevuses eetilise tegevuse põhimõtteid ja väärtusi: Vabaühenduste eetikakoodeks

Majandusaruanne 2018
Majandusaruanne 2019
Majandusaruanne 2020


Andris Altsaar

AHE21 projektijuht