InterAct ja FC Elva alustasid koostööd aastal 2015. InterAct aitab FC Elval leida rahastusvõimalusi erinevatest programmidest ja fondidest ning toetab klubi meeskonda ka projektide elluviimisel.

InterAct Projektid & Koolitus OÜ on 2004. aastal asutatud edukalt tegutsev konsultatsiooni- ja koolitusfirma, mille põhitegevuste hulka kuulub:

·         Euroopa Liidu struktuurifondide ning rahvusvaheliste programmide poolt kaasfinantseeritavate projektide koostamine;

·         rahastamisprogrammide alane konsultatsioon;

·         projektide juhtimine ja administreerimine;

·         investeeringuprojektide tasuvus- ja teostatavusanalüüside koostamine;

·         koolituste ning koolitusprogrammide läbiviimine ning

·         Euroopa Liidu programmide alaste uuringute, analüüside ja hindamiste läbiviimine.

12 tegutsemisaasta jooksul oleme aidanud leida toetust sadadele ideedele, juhtinud ja nõustanud ligi pooltsadat projekti ning viinud läbi mitu tosinat uuringut, hindamist ja teostatavusanalüüsi. Meie klientideks on nii vabaühendused, äriühingud, koolid, kohalikud omavalitsused kui ka ülikoolid.

Koduleht