Mapri Ehitus OÜ

Mapri Ehitus – pea 20-aastase töökogemusega ehitusvaldkonnas tegutsev ettevõte. Peaasjalikult osutame projektipõhist peatöövõttu, oleme seotud põllumajandusehitusega ning lisaks teostame betoonitöid üle Eesti. Alates lihtsamakoelistest kuni tehniliselt keerukate projektideni on meie eesmärk teostada Eestimaa pinnal kestvaid lahendusi. Kogu projektitsükli vältel toimub tihe koostöö Tellijaga. Selline lähenemine eeldab meie meeskonnalt laitmatut kompetentsi erinevates ehitusvaldkondades.

Pidev sihipärane töö on meie edukuse võti. Professionaalne, tugev, arenev, rõõmsameelne ja õppimisvõimeline kollektiiv on meie ettevõtte peamine ressurss. Enamik ehituse objekti- ja projektijuhte on pikaajalise staaži ja hea haridusega ning omavad Eesti Ehitusinseneride Liidu poolt väljastatud kutsetunnistust.

2014. a alates tegutseme tütarettevõtte kaudu ka Läti turul. Nii mõnigi välismaal paiknev objekt on eduka teostuse leidnud, eesmärk on aga õppida juurde ja kohaneda uute turgude omapära ja nüanssidega.

Meie väärtuskandjad

Olla hea, paindlik ja professionaalne
Meie peaülesanne on RAHULOLEV KLIENT. Kehtivaid õigusakte ja norme järgides, on eesmärgiks ennetada probleeme, pakkudes professionaalidena kliendile enamat, kui lihtsalt kvaliteetne toode õigeks ajaks! Oma tegevuses oleme keskkonda säästvad ja kogukonda arvestavad.
Töötada ohutult
Tagame ohutu töökeskkonna nii oma töötajatele kui ka alltöövõtjatele. Arvestame ümbruskonna eripäradega.
Tegutseda keskkonnasäästlikult
Töötame ja tegutseme keskkonnasäästlikult, me ei reosta loodust vaid aitame seda säilitada. Oleme uhked oma kvaliteetse ja keskkonnasäästliku tegevuse üle. Seal kus me tegutseme, oleme keskkonda säästvad ja kogukonda arvestavad.
Kliendisuhe on oluline
Elu on liiga lühike, et sellest mitte hoolida. Meie soov on osutada kvaliteetset teenust klientidele ja teha koostööd meie väärtusi austavate partneritega.
Töövõit on parim preemia
Meil on kirglik tahe võita! Meie moto on liikuda kaugemale, töötada rohkem ja panustada enam kui kes tahes teine.
Teerajaja innovatsioon
Kiire areng on meid kannustanud otsima uusi väljakutseid, katsetama piire loovate ideede ja lahenduste näol.
Usk, et see mida me teeme, on õige
Meid ajendab tööeetika ja töömeisterlikkus. Meie parim töö valmib ka siis, kui keegi seda pealt ei vaata.

Koduleht